support
Obsługa klienta (WhatsApp): +48 799 799 798 [email protected]
Strefa Biznesowa
Ogólne warunki sprzedaży
Artykuł 1
DEFINICJE, PRZEDMIOT I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

1.1 Definicje
W niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży (dalej również: „OWS”):
„MarmurGranit.net” lub „MG.net” domena będąca własnością spółki Terzi Service S.r.l., z siedzibą w Zandobbio, Via Selva n. 41, numer VAT i rejestracja w rejestrze spółek w Bergamo n. 00255070161.
„Klient” oznacza każdą osobę, niezależnie od tego, czy zakończyła procedurę rejestracji i utworzyła konto MarmurGranit, która kupuje i / lub zamierza kupić jeden lub więcej produktów i / lub usług za pośrednictwem Witryny, niezależnie od tego, czy jest konsumentem („Klient konsumencki”), czy profesjonalistą („Klient profesjonalny”), zgodnie z definicją D. Leg.vo n. 206/2005.Leg.vo n. 206/2005.
„Witryna” oznacza stronę internetową www.marmurgranit.net
„Usługi” oznaczają bezpłatną lub odpłatną ofertę produktów i/lub usług w Witrynie.
W celu korzystania z usług oferowanych w Witrynie przez MarmurGranit.net konieczne jest utworzenie konta poprzez rejestrację na platformie. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swojego konta i hasła oraz do kontrolowania dostępu do swoich urządzeń elektronicznych; jest on również odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego konta.

1.2 Obowiązujące przepisy

Klient proszony jest o uważne zapoznanie się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży przed dokonaniem rezerwacji i/lub zamówienia za pośrednictwem Witryny. Dokonując jakiejkolwiek rezerwacji i/lub zamówienia, Klient w sposób dorozumiany i pełny akceptuje niniejsze ogólne warunki sprzedaży, które w związku z tym uznaje się za znane i zaakceptowane przez Klienta we wszystkich ich warunkach, bez wyjątków i/lub wyłączeń.
Umowa sprzedaży produktów i usług zawarta za pośrednictwem Witryny podlega niniejszym ogólnym warunkom sprzedaży, a także, w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, przepisom dekretu ustawodawczego nr 206 z dnia 6 grudnia 2005 r. („Kodeks konsumencki”), dekretu ustawodawczego nr 70/2003 oraz przepisom Kodeksu cywilnego. 206 („Kodeks Konsumencki”), Dekretu Ustawodawczego nr 70/2003 oraz przepisów Kodeksu Cywilnego, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do zamówień produktów i/lub usług prezentowanych w Witrynie, w wersji opublikowanej w momencie składania zamówienia.
Określa się, że oferta produktów i/lub Usług prezentowanych w Witrynie skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych.
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Witryny.

 

1.3 Umowa sprzedaży zawarta przez Internet – prawo właściwe

Umowa zawarta online to umowa, na mocy której Klient decyduje się zamówić, kupić i zapłacić za pośrednictwem Witryny za jeden lub więcej produktów i / lub usług w Witrynie, które Klient decyduje się otrzymać bezpośrednio na swój adres domowy.
W tej umowie MarmoGranito.it działa jako strona sprzedająca.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umowy sprzedaży zawartej online.

Artykuł 2
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I PROPOZYCJI ZAKUPU; ZAWARCIE UMOWY; STATUS ZAMÓWIENIA

2.1 Oferowanie produktów i usług w Witrynie

Prezentacja produktów i usług, które można nabyć za pośrednictwem Witryny, stanowi zaproszenie do składania ofert, a zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem Witryny jest ważne jako umowna propozycja zakupu (dalej: „Zamówienie”), z zastrzeżeniem potwierdzenia lub akceptacji przez MarmoGranito.it, jak opisano poniżej.
Charakterystyka produktów i usług oferowanych w Witrynie jest opisana w odpowiednich arkuszach informacji technicznych opublikowanych w Witrynie w momencie składania Zamówienia.

 

2.2 Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie

MarmurGranit.net niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail zawierającej numer identyfikacyjny Zamówienia przypisany do Zamówienia. Potwierdzenie to nie będzie uważane za przyjęcie Zamówienia, a jedynie za potwierdzenie, że Zamówienie zostało przyjęte, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej.
Zamówienie Klienta będzie uważane za automatycznie przyjęte przez MarmurGranit.net po otrzymaniu płatności skutkującej zawarciem umowy sprzedaży. Następnie MarmurGranit.net przetworzy zamówienie zakupione przez Klienta w terminie i w sposób opisany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia oraz zgodnie z niniejszymi OWH.

 

2.3 Negatywny wynik kontroli dostępności

W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia dostępności produktu, MarmurGranit.net wyśle Klientowi wiadomość e-mail z informacją, że produkt nie jest dostępny i że Zamówienie nie może zostać przyjęte. Po tej wiadomości następuje natychmiastowe anulowanie autoryzacji płatności lub, w stosownych przypadkach, pełny zwrot ceny już zapłaconej przez Klienta w momencie wysłania Zamówienia, zgodnie z metodą płatności używaną wcześniej przez tego samego Klienta. MarmurGranit.net zwraca uwagę, że zwrot ceny może nie być natychmiast widoczny dla Klienta, jeśli wybraną metodą płatności jest na przykład karta kredytowa lub Paypal; czas potrzebny na uwidocznienie zwrotu nie zależy w rzeczywistości od MarmurGranit.net, które nie może być zatem uważane za niewywiązujące się ze zobowiązań lub odpowiedzialne za opóźnienia w zwrocie wynikające z instytucji kredytowej lub Paypal.

 

2.4 Aktualizacje statusu zamówień

Z zastrzeżeniem wszelkich aktualizacji, które mogą być wysyłane przez MarmurGranit.net pocztą elektroniczną, Klient może również sprawdzić status swojego Zamówienia w dowolnym momencie w dedykowanej sekcji Witryny.

Artykuł 3
CENY I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

3.1 Produkty w ofercie

Zakup produktów opublikowanych w sekcji „oferta” lub wyraźnie wskazanych jako „w ograniczonej ofercie” (lub synonimach) podlega dziennemu limitowi zakupu wynoszącemu tylko jedną sztukę na Klienta.
W przypadku specjalnych promocji i/lub akcji z nagrodami w Witrynie, od czasu do czasu publikowane będą odpowiednie regulaminy, do których należy się odwoływać i które będą uważane za obowiązujące tak, jakby stanowiły część niniejszych OWH.

 

3.2 Ceny

Ceny produktów prezentowanych na Stronie i wskazanych w arkuszach danych każdego produktu nie zawierają podatku VAT. Ceny nie obejmują żadnych kosztów transportu i/lub kosztów dodatkowych usług (np. instalacji, montażu, obróbki itp.), których może zażądać Klient.
Cena produktów i/lub usług wskazana na Stronie i widoczna dla Klienta przy wyborze produktu i/lub usługi jest ceną obowiązującą w momencie wysłania Zamówienia przez Klienta i odpowiada cenie zakupu produktu.
Niezależnie od powyższego, MarmurGranit.net zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów i/lub usług na Stronie w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez uprzedzenia.
W związku z tym MarmurGranit.net nie udziela żadnej gwarancji, że cena produktów lub usług pozostanie niezmieniona przez określony czas.
W celu uniknięcia wątpliwości należy zauważyć, że jakakolwiek zmiana ceny (w górę lub w dół) nie będzie miała wpływu na Zamówienia już złożone przez Klienta przed datą, w której zmiana ceny weszła w życie. W każdym przypadku nieprzyjęcia Zamówienia lub anulowania Zamówienia, MarmurGranit.net nie gwarantuje, że cena produktu pozostanie identyczna w kolejnym Zamówieniu, które Klient może następnie złożyć.

 

3.3 Wewnętrzne właściwości kamienia naturalnego

Sprzedawane towary dotyczą naturalnego materiału, który ze względu na swój charakter może różnić się odcieniami i niewielkimi różnicami, których nie można uznać za wady, ale za cechy szczególne sprzedawanych towarów.
Aby pomóc klientowi w dokonaniu świadomego wyboru produktu, informujemy, że wszystkie materiały przeznaczone do sprzedaży są dostępne do obejrzenia w naszej siedzibie w:
Zandobbio, via Selva 43, BG
Mediolan, via Giovanni Plana, 53
Ghilsalba, via Al ponte, 2, BG
Trani, via Barletta, 207

 

3.4 Zdjęcia produktów

Obrazy i zdjęcia dołączone do arkuszy danych produktów mają jedynie charakter orientacyjny i mogą nie być reprezentatywne dla właściwości towarów, ponieważ mogą różnić się kolorem, rozmiarem.
Składając Zamówienie, Klient wyraźnie akceptuje powyższe.

Artykuł 4
PŁATNOŚĆ

4.1 Akceptowane metody płatności

Produkty zakupione przez Klienta za pośrednictwem Strony mogą być opłacone alternatywnie:
A- Kartą Kredytową;
B- PayPal;
C- Przelewem Bankowym;
D- Klarna.

 

A – Karta kredytowa

W przypadku, gdy wybraną metodą płatności jest obciążenie karty kredytowej, obciążenie zostanie dokonane na rzecz Klienta w momencie składania Zamówienia. W każdym przypadku obciążenie zostanie dokonane dopiero po uzyskaniu autoryzacji od wystawcy karty kredytowej na kwotę równą cenie produktu i/lub usługi będącej przedmiotem Zamówienia.
W żadnym momencie procedury płatności kartą kredytową MarmurGranit.net nie jest w stanie poznać informacji o karcie kredytowej Klienta, numerze karty kredytowej lub danych finansowych, majątkowych i osobowych. Zlecenie płatności jest w rzeczywistości przekazywane – za pośrednictwem bezpiecznego połączenia – bezpośrednio do portalu banku lub firmy finansowej wyraźnie wskazanej przez Klienta.
MarmurGranit.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuczciwe i / lub nielegalne wykorzystanie kart kredytowych przez osoby trzecie podczas procedury zakupu i płatności za produkty za pośrednictwem Witryny. Płatności za produkty i/lub usługi dokonane przez osoby trzecie przy użyciu oszukańczych i/lub nielegalnych kart kredytowych (np. klonowanie, kradzież itp.) zostaną uznane za prawidłowo dokonane na rzecz MarmurGranit.net, które w żadnym wypadku nie będzie zobowiązane do zwrotu jakiejkolwiek kwoty na rzecz prawowitego posiadacza i/lub właściciela karty kredytowej użytej w sposób oszukańczy i/lub nielegalny.

 

B – PayPal

W przypadku, gdy wybraną metodą płatności jest PayPal, Klient jest przekierowywany na stronę logowania PayPal, a płatność jest obsługiwana w sposób i zgodnie z zasadami regulującymi stosunki między Klientem a samym PayPal, w stosunku do których MarmurGranit.net jest całkowicie obce.
Kwota za zakup produktu jest pobierana dopiero w momencie realizacji ostatniego produktu/usługi z Zamówienia.

 

C – Przelew bankowy

W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym zamówienie zostanie wstrzymane i zrealizowane dopiero po otrzymaniu przez nas potwierdzenia, że bank uznał nasze konto.
Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

D – Klarna

Jeśli wybraną metodą płatności jest debet za pośrednictwem Klarna, kwota zostanie pobrana od Klienta w momencie składania Zamówienia. Platforma umożliwia płatność za zamówienie w 3 nieoprocentowanych ratach poprzez wprowadzenie danych karty debetowej, kredytowej lub przedpłaconej. Po potwierdzeniu wysyłki zamówienia, karta obciążana jest po raz pierwszy. Pozostałe obciążenia są dokonywane automatycznie co 30 dni, aż do spłacenia całej kwoty.

 

4.2 Bezpieczeństwo płatności

W przypadku płatności dokonywanych online dane podawane przez Usługobiorcę są przesyłane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez osoby trzecie.
Strona jest certyfikowana przez firmę DigiCert Inc. (zgodnie z certyfikatem, który pojawia się po kliknięciu na obraz zamkniętej kłódki widocznej w górnym pasku przeglądarki).
Ponadto, oprogramowanie aplikacyjne używane do zarządzania Witryną wykorzystuje protokół SSL (Secure Socket Layer) do szyfrowania danych przesyłanych przez Internet oraz VerifiedByVISA i SecureCard w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.
W celu uzyskania bezpiecznego połączenia zaleca się korzystanie z przeglądarek takich jak Internet Explorer (5.x i nowsze), Netscape Navigator (4. x i nowsze), Mozilla Firefox (4. x i nowsze), Mozilla Firefox (4. x i nowsze).x i nowsze), Mozilla Firefox (1.x i nowsze), Opera, Safari lub Chrome, zdolnych do przesyłania zaszyfrowanych danych przez serwer MarmurGranit.net.
Aby sprawdzić, czy połączenie jest bezpieczne, wystarczy sprawdzić, czy adres strony ma przedrostek „https” zamiast „http” oraz czy obraz kłódki widoczny na dolnym pasku przeglądarki jest „zamknięty”.
Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje informacje dotyczące bezpieczeństwa metod płatności, zwalniając MarmoGranito.it z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z problemów występujących pomimo przyjęcia wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa.

 

4.3 Płatność za produkty zarezerwowane za pośrednictwem Witryny i odebrane w punkcie sprzedaży

Klient, który wybrał odbiór i zakup produktów zarezerwowanych za pośrednictwem Witryny w jednym z magazynów lub warsztatów wskazanych w Witrynie, może również dokonać odpowiedniej płatności w punkcie odbioru gotówką.

Artykuł 5
WARUNKI DOSTAWY I DOSTAWY PRZEZ WITRYNĘ

5.1 Przygotowanie zamówienia

Przygotowanie materiału następuje po otrzymaniu płatności: jest natychmiastowe w przypadku płatności kartą kredytową, PayPal i Klarna; następuje w ciągu 1-2 dni w przypadku płatności przelewem bankowym.
Gwarantujemy realizację zamówienia w ciągu 3 tygodni od daty otrzymania płatności.
Koszty wysyłki obejmują opłaty manipulacyjne i opłaty za opakowanie. Koszty obsługi są stałe, podczas gdy koszty transportu różnią się w zależności od całkowitej wagi przesyłki i adresu docelowego.
Zalecamy łączenie przedmiotów w jedno zamówienie; nie jest możliwe połączenie dwóch oddzielnych zamówień złożonych osobno, więc koszty wysyłki zostaną naliczone za każde z nich.

 

5.2 Wysyłka i dostawa

Materiał jest rozładowywany po drugiej stronie drogi pod adresem docelowym wybranym w zamówieniu; rozładunek odbywa się ręcznie lub za pomocą windy tylnej w przypadku bardzo ciężkich produktów.
Odpowiedzialność za dostarczenie materiału do miejsca użytkowania spoczywa na kliencie.
W momencie dostawy, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do integralności materiału, podpisz i napisz „Przyjmuję z zastrzeżeniem” na dokumencie transportowym, który zostanie Ci dostarczony przez kuriera. W ten sposób i w przypadku zweryfikowanego uszkodzenia będziemy mogli wymienić towar na nasz koszt.
Towary są zapakowane w taki sposób, aby były widoczne i muszą być sprawdzone natychmiast po dostarczeniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Przy dostawie, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do integralności materiału, podpis i słowa „Przyjmuję z zastrzeżeniem” muszą być zapisane na dokumencie przewozowym, który jest dostarczany przez przewoźnika.
Jest również absolutnie konieczne, aby w przypadku pęknięcia, „zepsuty towar” lub „uszkodzony towar” musiał być zapisany na dokumencie przewozowym. Bez tego konkretnego sformułowania nie będzie już możliwe uzyskanie zwrotu kosztów za wszelkie uszkodzenia spowodowane transportem.
W ten sposób, w przypadku zweryfikowanego uszkodzenia, będziemy mogli wymienić towar na nasz koszt.

 

5.3 Fakturowanie

Wszystkie zamówienia złożone na MarmurGranit.net podlegają fakturowaniu. W przypadku sprzedaży zarejestrowanej jako podatnik VAT, faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną.

 

5.4 Koszty wysyłki

Do ceny produktu i/lub usługi zakupionej przez Klienta za pośrednictwem Witryny może zostać doliczona kwota stanowiąca koszty wysyłki i obsługi. Kwota ta jest obliczana automatycznie przez system informatyczny MarmurGranit.net, biorąc pod uwagę, między innymi, wagę i rozmiar produktów. Kwota ta zostanie wskazana w Zamówieniu przed jego wysłaniem przez Klienta.

 

5.5 Niedostępność produktu

MarmurGranit.net zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zadowolenia Klienta oraz szybkiej i sprawnej realizacji Zamówienia przesłanego za pośrednictwem Witryny.
Jednak w przypadku, gdy produkt wskazany w Witrynie jako „dostępny” nie jest już dostępny, z powodu wyjątkowych i nieprzewidywalnych zdarzeń, w momencie przygotowywania Zamówienia przez MarmurGranit. MarmurGranit.net niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną, jak określono w artykułach 2.2 i 2.3 powyżej.
W przypadku takiego zakłócenia, oprócz środków zaradczych przewidzianych przez prawo, MarmurGranit.net prześle Klientowi kupon pocztą elektroniczną, którego wartość i kategorie produktów, na które jest ważny, zostaną ustalone przez MarmurGranit.net w związku z okolicznościami indywidualnego zakupu.

Artykuł 6
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY I REKLAMACJE

6.1 Odstąpienie od umowy zawartej online

Biorąc pod uwagę szyty na miarę charakter produktów sprzedawanych na MarmurGranit.net, należy odnieść się do art. 59 Kodeksu Konsumenckiego (Dekret Ustawodawczy z dnia 6 września 2005 r., N206) dotyczącego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Ten artykuł w literze c) w rzeczywistości wyklucza możliwość odstąpienia od dostawy towarów szytych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych.

 

6.2 Zwroty i wady

Jeśli materiał okaże się wadliwy, należy to zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania towaru. Po upływie tego terminu towary uznaje się za w pełni zaakceptowane. W żadnym wypadku nie będą przyjmowane reklamacje dotyczące materiałów, które zostały już ułożone.

 

6.3 Skargi

W przypadku jakichkolwiek zapytań, komunikacji lub skarg związanych z rezerwacjami lub zamówieniami, niniejszymi OWH lub, ogólnie, z jakąkolwiek umową zawartą z MarmoGranito.it za pośrednictwem Witryny, użytkownik może skontaktować się ze Spółką pod następującymi adresami Terzi Service Srl w Via Selva n. 41, 24060 – Zandobbio (BG) lub pod adresem [email protected]. W celu uzyskania pomocy telefonicznej można skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem +39  od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w godzinach od 8:00 do 12:00 i od 13:30 do 18:00.

Artykuł 7
ZMIANY

7.1 Zmiany w stosunku do MarmurGranit.net

W każdym czasie i według własnego uznania MarmurGranit.net zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian/uzupełnień/aktualizacji Serwisu w zakresie treści, programów lub innych materiałów w nim zawartych lub dostępnych (w tym niniejszych Ogólnych Warunków).
Wszelkie takie dokonane zmiany/uzupełnienia/aktualizacje nie będą miały żadnego skutku w odniesieniu do Zamówień prawidłowo złożonych przez Klienta przed dokonaniem zmian lub aktualizacji.

 

7.1 Zmiany wprowadzane przez Klienta

Wszelkie zmiany w zamówieniu, które są wymagane po opłaceniu zamówienia, mogą być oceniane tylko wtedy, gdy towary nie zostały jeszcze wyprodukowane.
W gestii firmy pozostaje ocena zatwierdzenia zmiany. W takich przypadkach zostanie oceniony dodatek ekonomiczny współmierny do wykonalności i złożoności dodatkowego przetwarzania. W przypadku, gdy nie jest możliwe ponowne wykorzystanie materiału, który został już przetworzony, konieczne będzie zażądanie pełnej zapłaty za nową część.

Artykuł 8
JURYSDYKCJA I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz umowa zawarta z Klientem podlegają prawu włoskiemu.
Wszelkie spory związane z ważnością, skutecznością, interpretacją lub wykonaniem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowy sprzedaży, jak również, ogólnie, związane z poruszaniem się po Stronie przez Klienta lub korzystaniem z jakiejkolwiek funkcjonalności udostępnionej mu na Stronie, będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd w Bergamo.

Artykuł 9
ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Towary pozostają własnością Terzi Service do momentu dokonania pełnej i terminowej płatności.

Zapisz się do newslettera

Natychmiast dla Ciebie 5% zniżki na pierwsze zamówienie 😉